Category Archives: Qui chế thi tuyển Tiến sĩ

Hiện nay Trung tâm ngoại ngữ PTA nhận được các câu hỏi quan tâm về ôn luyện thi tiếng anh thi Tiến sĩ, Các bạn nên tham khao chi tiết tại đây:

Chứng chỉ tiếng anh; Các bạn tham khảo chi tiết Bảng qui đổi chứng chỉ chứng chỉ ngoại ngữ (Phụ lục II, trang số 21, Thông tư Số:18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-18-2021-TT-BGDDT-Quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-trinh-do-tien-si-480305.aspx

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

0973.998.000