Category Archives: Qui chế thi tuyển thạc sĩ

Hiện nay Trung tâm ngoại ngữ PTA nhận được các câu hỏi quan tâm về ôn luyện thi tiếng anh thi Thạc sĩ, Các bạn nên tham khao chi tiết tại đây:

Chứng chỉ tiếng anh; Các bạn tham khảo chi tiết trang cuối cùng, Bảng qui đổi chứng chỉ chứng chỉ ngoại ngữ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-23-2021-TT-BGDDT-Quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-trinh-do-thac-si-486650.aspx

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

0973.998.000